Wyceny

- indywidualna wycena inwestycji
- wsparcie techniczne
- rzetelna obsługa posprzedażowa

+48 665 553 679 wyceny@mezoko.com

Wyślij zapytanie

Ochrona danych osobowych

Drogi Kliencie,

 

Twoja prywatność i ochrona danych osobowych jest dla nas sprawą bardzo ważną, dlatego chcemy przekazać Ci informację, w jaki sposób KWANT DARIUSZ KWIECIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, który jest właścicielem serwisu mezoko.com (dalej zwany „mezoko.com”) przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z przetwarzaniem Tobie przysługują. Jeżeli nasuną Ci się jakieś pytania – w każdym momencie możesz się z nami skontaktować – dane kontaktowe dedykowanej osoby, która postara się pomóc w sprawie ODO (ochrony danych osobowych) znajdziesz poniżej.

 

Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest KWANT DARIUSZ KWIECIŃSKI SPÓŁKA JAWNA (dalej „mezoko.com”) z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Granicznej 6a, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, NIP 871 175 45 13, REGON 121079166.

 

Kontakt do administratora danych

Jeżeli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych w przez mezoko.com możesz skontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Danych Osobowych, przy użyciu następujących danych kontaktowych:

e-mail: iodo@kwant.net.pl

dane adresowe: Inspektor Danych Osobowych Kwant Dariusz Kwieciński Sp. J., ul. Spokojna 22, 33-100 Tarnów

 

Źródło Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe zostały nam przekazane przez Ciebie podczas składania zamówienia, lub zakładania konta w naszym serwisie mezoko.com. Dodatkowo, za Twoją zgodą lub gdy jest to uzasadnione interesem mezoko.com, informacje o Tobie mogą być uzupełnione informacjami przekazanymi nam przez naszych partnerów biznesowych.

 

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

a)      realizacja umowy sprzedaży zawartej między Tobą a mezoko.com podczas składania przez Ciebie zamówienia

b)      zakładanie i obsługa Twojego konta w mezoko.com

c)       obsługa zapytań i skarg, w tym rozwiązywanie problemów technicznych

d)      umożliwienie udziału w konkursach i promocjach

e)      analiza Twojego korzystania z serwisu mezoko.com

f)       marketingu (tylko i wyłącznie jeśli jesteś zapisany do naszego newslettera)

 

Źródło uprawnienia mezoko.com do przetwarzania Twoich danych osobowych

Mezoko.com może przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych, w tym na podstawie art. 86 § 1 w zw. 70 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 74 ustawy o rachunkowości.

Mezoko.com przetwarza też Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

• umożliwienia Ci udziału w promocjach organizowanych przez Kwant Dariusz Kwieciński Sp. J.

• prowadzenie analiz i badań sposobu korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez mezoko.com w celu polepszenia jakości tych usług i celności przekazywanych Ci informacji,

• chęć przedstawienia Ci informacji o charakterze marketingowym, które mogą Cię zainteresować

• umożliwienie wykorzystania danych do prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych, których mezoko.com może być stroną;

• przechowanie Twoich danych dla celów archiwalnych;

• umożliwienie mezoko.com rozliczenia się z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

Na podstawie Twojej zgody, mezoko.com przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies;

• gromadzenia danych ze stron www;

• organizacji konkursów.

Jeśli udzielisz mezoko.com zgody na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się mailowo bezpośrednio z obsługą sklepu (sklep@mezoko.com, wyceny@mezoko.com,) lub przekazując dyspozycję usunięcia Twoich danych do Inspektora Danych osobowych e-mail: iodo@kwant.net.pl .

 

Obowiązek lub brak obowiązku podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych (w zakresie danych oznaczonych gwiazdką w formularzu zgłoszeniowym) jest wymogiem ustanowionym przez mezoko.com jako warunek zawarcia z Tobą umowy sprzedaży (realizacji zamówienia). Jeśli nie podasz danych osobowych, które mezoko.com wskazało jako niezbędne, umowa z Tobą nie zostanie zawarta, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać w pełni z serwisu mezoko.com

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Zapewniamy, że możesz korzystać z wszystkich swoich praw wynikających z obowiązującego prawa.

Możesz żądać od mezoko.com między innymi dostępu, sprostowania lub usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Masz także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez mezoko.com do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

 

Odbiorcy danych

Mezoko.com może udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom, które wspierają Mezoko.com w świadczeniu Ci usług (np. firmie kurierskiej, firmie informatycznej rozwijającej i obsługującej nasz serwis) Czasami będziemy także zmuszeni przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, np. walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Okres przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku
z wykonywaniem umowy, maksymalnie jednak przez 5 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy.

 

Ponadto, mezoko.com przechowuje Twoje dane dla celów:

• zakładania i zarządzanie (obsługa) Twoim kontem (lub kontem podmiotu, który reprezentujesz w Serwisie mezoko.com) – przez okres 5 lat po rozwiązaniu z nami umowy;

• podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe;

• marketingowych przez czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż do wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub cofnięcia zgody (subskrybcja; newsletter);

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy lub zaistnienia określonego zdarzenia;

• archiwalnych przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy;

• prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych przez okres trwania takich postępowań; • rozliczalności przez okres, w którym mezoko.com zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Trwa wysyłanie wiadomości!
bezpieczne zakupy
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl